ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Άγιος Μερκούριος

Άγιος Μερκούριος
27.1χλμ – 43λεπτά

Θαψά

Θαψά
13.7χλμ – 39λεπτά

Κάβος

Κάβος
6.1χλμ – 13λεπτά

Παραλία Καλάμι

Καλάμι
36.4χλμ – 1ω15λ

Παραλία Λιμανάκι

Λιμανάκι
4.9χλμ – 9λεπτά

Παραλία Μετοχίου

Παραλία Μετοχίου
28.4χλμ – 40λεπτά

Παραλία Μουρτερή

Μουρτερή
24.2χλμ – 36λεπτά

Παραλία Ναυτικό

Ναυτικό

Παραλία Πλατάνα

Πλατάνα
6.6χλμ – 12λεπτά

Παραλία Σουτσίνι

Σουτσίνι
5.3χλμ – 12λεπτά

Παραλία Στόμιο

Στόμιο
10.3χλμ – 19λεπτά

Παραλία Τσίλαρο

Τσίλαρο(ς)
12.4χλμ – 35λεπτά

Παραλία Χηλή

Χηλή
5.2χλμ – 11λεπτά

Παραλία Χιλιαδού

Χιλιαδού
34.6χλμ – 55λεπτά

*Αποστάσεις και χρόνοι από την πλατεία της Κύμης