ΡΙΧΤΗΣ

Distance: 4.9 km

Η εγκατάσταση φόρτωσης λιγνίτη που βρίσκεται στο λιμάνι της Κύμης πρόκειται για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κατασκευή των αρχών του 20υ αιώνα (1913) που συνδέεται με τα πρώτα βήματα της εκμετάλλευσης λιγνίτη στην Ελλάδα. Η κατασκευή αυτή αποτελεί σημαντική μαρτυρία των τεχνικών και μέσων που εφαρμόστηκαν στην μεταφορά προϊόντων εξόρυξης και ταυτόχρονα σημείο αναφοράς για το λιμάνι και τους κατοίκους της περιοχής.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες – Πατήστε πάνω τους για να μεγενθύνουν

Πατήστε το εικονίδο για να δείτε την τοποθεσία στο